klachten

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

Hoe gaan we in onze praktijk om met klachten? Wat kun je doen als je ergens niet tevreden over bent? Lees verder als je meer wilt weten over onze klachtenregeling.

 

Vertel ons wat je dwarszit

Het is belangrijk dat je je zich goed en veilig voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen, twijfels of ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen, je geruststellen of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak voor een gesprek

Het kan gebeuren dat we nét even geen tijd hebben als jij iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend, maar we vragen je begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met je, zodat we rustig de tijd hebben om te praten. Het is belangrijk dat je eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Zij wil namelijk graag van je leren en zal het op prijs stellen direct van jou te horen wat niet prettig was. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Ook kan meer uitleg gegeven worden over de manier van (be)handelen of kunnen we je excuses aanbieden.  Je kunt eventueel ook iemand meenemen die je vertrouwt als je het moeilijk vindt dit gesprek aan te gaan.

Hulp nodig bij het melden van je klacht?

Vind je het prettig als iemand je helpt om de klacht in te dienen? Bel dan naar Zorgbelang met de afdeling Informatie en Klachtenopvang: 0900-2437070 (€ 0,10 per minuut). De medewerkers van deze afdeling kunnen je meer vertellen over je rechten en adviseren je graag. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Ook kunnen ze je helpen een brief te schrijven over je klacht. Kijk op ww.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Als we er samen niet uitkomen: de bemiddelaar

We hopen natuurlijk dat het niet over komt. Maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Asl je dat wilt, kunnen we een 'bemiddelaar' om hulp vragen. Dat is een onpartijdig iemand die ons helpt om samen een oplossing te zoeken. Daar is hij of zij speciaal voor opgeleid. Het doel van de bemiddelaar is het vertrouwen tussen jou en ons te herstellen. Kijk hier voor meer informatie.

Voor een onafhankelijk oordeel: schakel een klachtfunctionaris in

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).  Via deze organisatie is de klachtregeling van onze beroepsvereniging KNOV vormgegeven. De klachtfunctionaris is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt hij of zij bij het vinden van een oplossing en is alles vertrouwelijk wat je hem of haar vertelt.

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op 088 - 024 51 23. Je kunt ook een e-mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl. Via de een link op de website klachtverloskunde.nl kun je eventueel een formulier invullen om direct een klacht in te dienen.

Een klacht indienen kost niets

Aan alles wat hierboven besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de bemiddelaar en klachtencommissie is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Die hulp zul je dan wél zelf moeten betalen.

Meer informatie?

In het document 'Klachtenregeling van de KNOV voor cliënten en hun naasten' vind je meer achtergronden over de manier waarop de klachtenregeling via onze beroepsvereniging KNOV is vormgegeven.

We proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt je van ons bericht wat we hebben gedaan met je klacht.

Geschilleninstantie Verloskunde

Als wij er samen en/of met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doen hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze instantie is bereikbaar via Elsemarie van Mackelenberg (secretaris): telefoon 073-6891890 of per e-mail info@geschilleninstantieverloskunde.nl.

 

Pagina delen
“Iedere geboorte is een boodschap van liefde, een glimlach naar het leven..”
levenswijsheid