lactatiekunde

Bíjna iedere moeder kan borstvoeding geven. Goede informatie vergroot de kans van slagen. Je kunt bij ons een borstvoedingscursus volgen en wanneer het voeden niet vanzelf gaat, kan onze lactatiekundige (NVL-geregistreerd) of een lactatiekundige waar wij mee samenwerken je intensiever/langer begeleiden. Wanneer het drinken moelijk is voor de baby door een korte tongriem, kan dit in veel gevallen ook door ons verholpen worden. Indien nodig verwijzen wij door naar een gespecialiseerde tandartsenpraktijk voor behandeling middels lasertechniek.

Borstvoedingscursus

Om je goed voor te kunnen bereiden op de borstvoedingsperiode bieden wij je de mogelijkheid om een cursus te volgen: alleen of samen met je partner (je betaalt slechts 1x het bedrag). Deze wordt een keer per 6-8 weken gegeven door Lydia Gambier of Mariëtte Rodenburg in de groepsruimte van Verloskundig Centrum Bommelerwaard. Het tarief van de cursus is € 30,- inclusief koffie/thee en handout per email na afloop van de cursus. Opgeven liefst per mail, geef aan of je alleen of met je partner komt.

De volgende cursusdata voor 2023 staan gepland op dinsdag van 19:30-21:30 uur:

 • 7 februari 
 • 14 maart
 • 25 april
 • 6 juni
 • 18 juli
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 9 januari 2024

Prenataal consult

Ook in de zwangerschap kun je tijdens een individueel consult specifieke informatie ontvangen ter voorbereiding op een succesvolle borstvoedingsperiode. Het kan zijn dat je door een eerdere ervaring of door bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld het volgende wilt bespreken:

 • voorkomen van borstontsteking
 • borstoperatie in het verleden
 • borstvoeding en medicijngebruik
 • moeilijke borstvoedingservaring bij een eerder kind

Intake

Een intake kan plaats vinden in de zwangerschap of kort na de bevalling omdat er extra begeleiding nodig is. Tijdens dit consult krijg je advies/begeleiding op maat en wordt een borstvoedingsplan opgesteld.  Mogelijke problemen zijn:

 • moeilijkheden of pijn bij het aanleggen/tijdens het voeden
 • onvoldoende of juist te veel melkproductie
 • onvoldoende groei van je kindje
 • spruw
 • pijnlijke tepels
 • (dreigende) borstontsteking
 • borstweigeren (je kindje wil niet of niet meer aan de borst drinken)

 Postnataal consult

Dit vindt vrijwel altijd bij jou thuis plaats na de bevalling. Er wordt een borstvoedingsplan opgesteld. Na een afgesproken tijdsbestek wordt dit plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 • Je hebt al een intake tijdens de zwangerschap gehad of je bent bevallen bij en begeleid door Verloskundig Centrum Bommelerwaard (dan is je voorgeschiedenis al bekend).
 • Er is een verwijzing naar de lactatiekundige aangevraagd door een andere zorgverlener of je wilt een ‘second opinion’.
 • Je wilt een observatie tijdens een voeding en aansluitend advies (bijvoorbeeld bij aanlegproblemen).

Na een consult krijg je een schriftelijk verslag (via email) van wat is afgesproken. Er volgt altijd een telefonische follow-up.

Telefonisch- of email-consult

Voor eenvoudige vragen of adviezen (zonder dat observatie nodig is), kan er een telefonisch consult of consult via email plaatsvinden. Bij een acuut probleem worden mogelijkheden/oplossingen genoemd en bepalen we samen of een consult aan huis noodzakelijk of gewenst is.

Borstvoeding Compleet Pakket

Wanneer je verzekerd wilt zijn van een optimale ondersteuning bij het geven van borstvoeding, bieden wij je een compleet pakket:

 • prenataal consult
 • borstvoedingscursus
 • postnataal consult
 • in de kraamtijd mailcontact en/of telefonisch contact op verzoek

Kosten lactatiekundige begeleiding

Kijk hier voor alle actuele tarieven voor lactatiekundige begeleiding. Via een aanvullende verzekering heb je soms recht op een volledige of gedeeltelijke vergoeding van begeleiding door een lactatiekundige. Op dit moment zijn wij bezig met de certificering van IBCLC en is deze nog niet aanwezig. Hierdoor kan jouw verzekeraar een vergoeding afwijzen.

Check bij jouw verzekeraar of je recht hebt op een vergoeding. Ook op de website van Vereniging van Lactatiekundigen in Nederland vind je info over vergoeding door de zorgverzekeraar: www.nvlborstvoeding.nl.

Pagina delen
“Iedere geboorte is een boodschap van liefde, een glimlach naar het leven..”
levenswijsheid