medische echo

n het Verloskundig Centrum Bommelerwaard werken we met gecertificeerde echoscopisten, deze echoscopisten zijn tevens verloskundige. We beschikken over de meest moderne echoapparatuur zodat we je voor het maken van een echo niet hoeven verwijzen.

 

Vitaliteitecho: De zwangerschap wordt vastgesteld, ook wordt gekeken naar bijzonderheden in en rond de baarmoeder. Bij een vitale zwangerschap is er hartactie en ziet alles er normaal uit. Zo niet, dan wordt de echo mogelijk herhaald of je wordt doorgestuurd naar de gynaecoloog.

Bij prille zwangerschappen kan het nodig zijn een inwendige (vaginale) echo te maken. Op een gewone, uitwendige echo via de buikwand is dan nog niet voldoende in beeld te brengen.

TIP: zorg voor een gevulde blaas, daardoor komt je baarmoeder wat omhoog en is er een beter beeld.

Termijnecho: De belangrijkste medische echo bij iedere zwangere om de termijn vast te stellen en de uitgerekende datum te bepalen. De termijnecho doen we bij voorkeur bij een zwangerschapsduur rond 10 weken, maar kan tussen 10 en 13 weken.

ETSEO: Het Eerste Trimester Echoscopisch Onderzoek (ETSEO), ook wel de 13 weken echo genoemd, is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. Deze echo vindt plaats tussen de zwangerschapsduur van 12+3 tot en met 14+3 weken. Meer informatie vind je hier: 13 weken echo.

SEO​: Het structureel echoscopisch onderzoek is een vorm van screenen op lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Deze echo vindt bij voorkeur plaats tussen 18 en 19 weken en kan tot 21 weken zwangerschap gedaan worden. Tijdens het counselingsgesprek over prenatale screening dat plaatsvindt tussen 7 en 10 weken zwangerschap bespreken we of je deze echo wilt laten uitvoeren. Kijk ook op onze website bij prenatale screening. Ga voor meer informatie naar deze website.

Groeiecho: We meten het hoofdje, buikje en bovenbeentje van de baby en op basis daarvan wordt er vervolgens een gewicht berekend. Zo kunnen we zien of de groei van de baby voldoet aan onze verwachtingen. Tevens wordt naar de hoeveelheid vruchtwater en evt. andere bijzonderheden gekeken.

Liggingsecho: Wanneer we niet met zekerheid kunnen vaststellen met de hand of de baby in hoofdligging ligt (normale positie vanaf 35 weken), kunnen we een extra echo maken om dit te beoordelen.

Pagina delen
“Iedere geboorte is een boodschap van liefde, een glimlach naar het leven..”
levenswijsheid